Regionet Leuven

Regionet Leuven en Vervoerregio Leuven: een sterke tandem


Het strategisch project Regionet Leuven zet actief in op een sturing van het woonaanbod richting hoogdynamische corridors en goed bereikbare dorpskernen. Want wie dicht bij een dorpskern, openbaar vervoer of voorzieningen woont, gebruikt minder de wagen.

Om de visie van Regionet Leuven te kunnen uitdragen zal een verbeterd hoogwaardig mobiliteitsnetwerk uitgebouwd moeten worden. De verkeerskundige uitwerking daarvan wordt door Vervoerregio Leuven getrokken. De Vervoerregio Leuven werkt aan het regionaal mobiliteitsplan. Dit plan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast.
Zo zetten Regionet Leuven en Vervoerregio Leuven samen koers naar een duurzamere mobiliteit in de Leuvense regio.