Regionet Leuven

Zijn er subsidies beschikbaar?


Ja! De Vlaamse overheid wil in het kader van basisbereikbaarheid sterk inzetten op combimobiliteit. Ze voorziet 104 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 1000 hoppinpunten. Gemeenten spelen een cruciale rol in de realisatie daarvan. Want het zijn de gemeenten die instaan voor de aanleg en het onderhoud van mobipunten langs gemeentewegen. Voor mobipunten langs gewestwegen ligt de verantwoordelijkheid bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Er zijn subsidies beschikbaar voor gemeenten die een mobipunt willen aanleggen langs een gemeenteweg. Een aanvraag kan je nu al indienen! Alle informatie over de voorwaarden en de procedure vind je op de website van Basisbereikbaarheid.

Daarnaast hou je ook deze websites best in het oog voor meer info over mogelijke subsidies: