Regionet Leuven

3. Ontwerp en uitvoering


Hoe zet je je locatie en het aanbod om in een aantrekkelijk ontwerp? En hoe vind je de grens tussen ‘ambitieus’ en ‘haalbaar’? In de onderstaande video geven enkele ervaringsdeskundigen mee hoe zij die cruciale stap in het proces aanpakten.

Hoewel we enkele algemene principes en aandachtspunten kunnen meegeven, blijft het ontwerpen van een mobipunt maatwerk. Stel daarom, zo snel mogelijk, een ontwerper aan. Zo kan je na inventarisatie van wat er reeds is en wat er nog nodig is tijdig overgaan naar een realistisch en ambitieus schetsontwerp. Vraag hierbij altijd een raming bij het ontwerp en denk na of een gefaseerde aanpak mogelijk is om tot het gewenste scenario te komen.

Mobipunten zullen in de toekomst een belangrijke schakel vormen binnen de basisbereikbaarheid. Voor het slagen van die nieuwe mobiliteitsvisie is het cruciaal dat iedereen er vlot kan overstappen. De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Toegankelijke mobipunten zijn daarom een must.

In een coachingtraject van één jaar kan Inter je gemeente begeleiden bij de opmaak van een ‘Masterplan toegankelijke haltes’. Een uitgebreide video hierover vind je hier terug. Een goedgekeurd actieplan geeft de nodige zekerheid om gestructureerd aan de uitrol van de toegankelijke haltes in de stad of gemeente te werken. Alle lokale besturen hebben dankzij de provincie Vlaams-Brabant recht op 20 uren gratis toegankelijkheidsadvies per jaar.