Regionet Leuven

4. Even inzoomen op deelmobiliteit


Wil jij meteen ook een kwalitatief en volwaardig mobipunt realiseren? Dan deel jij onze visie dat deelmobiliteit noodzakelijk is. Voor de ene gemeente is deelmobiliteit al evidenter dan voor de andere. Hoe groter de lijst van potentieel cliƫnteel, hoe minder risico je als gemeente neemt. Autodelen.net geeft daarom de tip aan lokale overheden om het eigen wagenpark te gebruiken als of te vervangen door deelwagens.

Hoe pak je dit nu concreet aan? In deze uitgebreidere flowchart nemen we enkele concrete mogelijkheden op. Wil je hulp bij het opstellen van een gemeentelijk autodeelactieplan, dan kan je een beroep doen op de expertise van Autodelen.net.

De meeste autodeelaanbieders voorzien tegenwoordig uitsluitend elektrische voertuigen. Gezien hun inzet op duurzaamheid verwondert het niet, maar de elektrificatie van deelmobiliteit gaat snel. Compatibele laadinfrastructuur is daarom cruciaal.

Wil je meer weten over laadpalen voor elektrische deelwagens aan mobipunten? Neem dan zeker deze bondige informatiefiche even door!