Regionet Leuven

2. Locatie en aanbod op locatie bepalen


De locatie bepalen

Klaar om werk te maken van een mobipunt in jouw gemeente? Dan is de eerste stap het zoeken naar geschikte locaties voor de mobipunten. Bij Maak een mobiPunt! hielden we rekening met:

  • De mobiliteitsnetwerken: waar bevinden zich knooppunten in deze netwerken (fietsassen, openbaar vervoersassen)? Of waar zal de reguliere vervoersregeling verdwijnen en is er een alternatief nodig?
  • De plaatswaarde: welke diensten bevinden zich in de buurt? Wat is het mogelijke opstap-, overstap-, of afstappotentieel op de locatie?
  • De link met het ruimtelijk potentieel: waar zijn ontwikkelingen gepland of gewenst? Mobipunten kunnen als hefboom dienen voor kernversterking. Daarom hou je bij de keuze van een locatie liefst rekening met het ruimtelijk beleid van je gemeente of stad.
  • De (technische) haalbaarheid: wat is de eigendomssituatie? Waar is autodelen mogelijk? Is de noodzakelijke laadcapaciteit aanwezig? Dit kan je navragen bij de lokale relatiebeheerder van Fluvius.
  • Opportuniteiten: bijvoorbeeld partnerschappen met private actoren, pleintjes die heraangelegd worden, …

Belangrijk om weten is dat de vervoerregio in de toekomst alle locaties voor Hoppinpunten zal vastleggen in een regionaal mobiliteitsplan. Gemeenten blijven vrij om buiten dit kader niet gesubsidieerde mobipunten of buurtmobipunten te realiseren. Op buurtmobipunten is geen openbaar vervoer aanwezig.

Het aanbod op het mobipunt bepalen

Het aanbod dat je op je mobipuntlocatie aanbiedt en de ruimtelijke integratie ervan is cruciaal. Gebruik hiervoor de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten als kapstok. Op basis van de categorie van het mobipunt worden verschillende prestatie-eisen toegelicht op vlak van het mobiliteitsaanbod, de diensten op en nabij het mobipunt, de ruimtelijke integratie, de oriëntatie en de ontwikkeling. Die prestatie-eisen vormen een noodzakelijke aanvulling op de (beperkte) kwaliteitseisen die geformuleerd zijn in het BVR mobipunten (art. 5 en 6).

Wil je meer weten over fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten, dan is de studie van Fietsberaad Vlaanderen een aanrader.

Benieuwd hoe de partners van Maak een mobiPunt! deze stappen in het proces ervaarden? Bekijk dan zeker onderstaande video!