Regionet Leuven

5. Communicatie als sleutel tot succes


Wil jij een succesvol mobipunt realiseren waar je inwoners vaak en graag gebruik van maken? De sleutel tot dit succes is communicatie. Veel communicatie. Een mobipunt gebruiken vraagt voor een groot deel van je inwoners een zekere gedragsverandering. En die verandering zal er pas komen na voldoende informatie en overtuiging.

De onderstaande tijdslijn kan je inspireren over goede momenten om te communiceren over het traject dat je doorloopt bij de uitbouw van een mobipunt. De boodschap is dat communicatie zowel vòòr, tijdens als na de opening van het mobipunt belangrijk blijft!

Vind hier een uitgebreider communicatieplan

Wil je draagvlak creëren bij je inwoners? Start dan vanaf het begin met een participatieve aanpak. Zeker in meer landelijke gemeenten is het opstappotentieel van het mobipunt belangrijk en komt het mobipunt er vooral voor de buurtbewoners. Betrek hen van in het begin en kom samen tot een gedragen invulling en ontwerp. Dit kan je doen in één of meerdere workshops, een (online) bevraging, een toelichting gevolgd door een inspraakmoment, …

Denk na over de boodschap die je wilt brengen in je communicatieacties. Wat is de doelstelling van het mobipunt? Wil je dat inwoners hun eerste of tweede wagen vervangen door een deelwagen? Wil je dat inwoners zich sportiever gaan verplaatsen? … Wees zo specifiek mogelijk. Voor de voordelen van mobipunten kan je teruggrijpen naar ons motivatiefilmpje.

Neem voor meer concrete informatie over gericht en effectief communiceren een kijkje op de website van Autodelen.net. Zij stellen gratis een praktische toolkit ter beschikking, boordevol tips, inspiratie en uitgewerkt communicatiemateriaal voor lokale overheden. Ook Mobipunt vzw en streekintercommunale Interleuven bieden hun expertise en materiaal om te communiceren over mobipunten en deelmobiliteit graag aan.