Regionet Leuven

Eerste editie Magazine Regionet Leuven


We vinden het belangrijk dat de verschillende besturen en regionale partners die betrokken zijn bij het strategisch project Regionet Leuven, beschikken over de juiste informatie. Vandaar het idee van een magazine Regionet Leuven, waarvan recent de eerste editie verscheen. Dit magazine houdt hen op de hoogte van de vooruitgang in het strategisch project, en geeft ook inspirerende voorbeelden en concrete tips over hoe we het mobiliteitsbeleid en ruimtelijk beleid in onze regio beter op elkaar kunnen afstemmen.

In deze eerste editie maak je kennis met het team achter Regionet Leuven en kom je meer te weten over het ambitiekader en de gebiedsagenda’s die de verschillende besturen ondertekenden. Je leest ook hoe we samen met de gemeenten werk maken van de bouwshift. En ten slotte vind je ook een oproep om mee te werken aan Regionet Papers over thema’s zoals zorg, economie en voorzieningen.

Veel leesplezier!

Het projectbureau Regionet Leuven

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Kick-off Dorpenroute Leuven-Bertem-Tervuren

1 juli 2022

Iedereen enthousiast dat we tijdens de kick-off van dit deelproject "de dorpenroute" eindelijk nog eens fysiek rond een kaart ideeën, informatie en verwachtingen konden uitwisselen.

Lees meer
Nieuws

Inspiratie troef, op een geslaagde Trefdag.

1 juli 2022

Tevreden terugblik op onze eerste Trefdag Regionet Leuven die eerder deze week plaats vond. Apetrots op wat we sinds de start van dit strategische project voor de regio bereikt hebben, en gesterkt door de energie op deze Trefdag dat we op deze weg moeten doorgaan.

Meer dan 100 deelnemers (besturen, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen) verzamelden om zich - binnen een (soms wel heel) strakke tijdsspanne van een halve dag - te laten inspireren door boeiende sprekers uit binnen en buitenland.

Lees meer
Nieuws

Lees het tweede magazine Regionet Leuven

1 juli 2022

In de tweede editie van het Regionet Leuven magazine nemen we je mee in een aantal realisaties die uitvoering geven aan de regionale visie van Regionet Leuven. Het zijn deze vele verschillende projecten die samen een aantrekkelijk en duurzaam toekomstbeeld voor de regio Leuven vormgeven.

Lees meer