Regionet Leuven

Kick-off Dorpenroute Leuven-Bertem-Tervuren


Kick-off

Enthousiaste deelnemers van de gemeenten Leuven, Bertem en Tervuren bij de kick-off van dit deelproject “de dorpenroute”. Blij dat we eindelijk nog eens fysiek rond een kaart ideeën, informatie en verwachtingen konden uitwisselen. Rijke discussie die ongetwijfeld tot een mooi resultaat zal leiden. Dat het een pittig traject wordt is duidelijk, maar de goesting is groot.

Dorpenroute

Met dit deelproject willen we samen met de drie betrokken gemeentebesturen (Leuven, Bertem en Tervuren) een lange termijnvisie ontwikkelen voor de dorpenroute, met als doel een duurzaam en samenhangend toekomstperspectief te bieden voor de ontwikkeling van de dorpen binnen deze corridor. De dorpenroute wordt hierbij niet alleen als een loutere fietsverbinding bekeken, maar ook als een centrale ruimte binnen de kernenstructuur, die bijdraagt aan de woon-en leefkwaliteit in de kernen.

De visie moet concreet vorm krijgen in een leidraad of beeldkwaliteitsplan en een actieplan met maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Dit moet een lange termijn kader bieden, en de gemeenten kunnen dan op basis van opportuniteiten en beschikbare middelen hun concrete investeringen hierin kaderen. De samenwerking biedt ook opportuniteiten om gericht op zoek te gaan naar financieringskanalen (bv. subsidies,…).

Het traject waar de gemeenten willen instappen is een evenwicht tussen coördinatie en maatwerk. De gemeenten werken samen om een afgestemde visie op de volledige corridor uit te werken. Ze krijgen daarbij ondersteuning van Regionet Leuven, terwijl ze toch de nodige ruimte behouden om de visie via eigen gemeentelijke projecten uit te voeren.

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Holsbeek lanceert RUP Woongebieden buiten de dorpskernen

17 april 2023

Gemeente Holsbeek lanceert op 11 april de startnota voor het RUP Woongebieden buiten de dorpskernen. Daarmee bijt ze de spits af van een intergemeentelijk traject met Herent, Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge.

Lees meer
Nieuws

Lees het derde magazine Regionet Leuven

31 januari 2023

In dit magazine blikken we terug op een geslaagde Trefdag, gaan dieper in op enkele fietsdossiers die Regionet Leuven uitwerkt en maken we de link met het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant.

Lees meer
Nieuws

Inspiratie troef, op een geslaagde Trefdag.

1 juli 2022

Tevreden terugblik op onze eerste Trefdag Regionet Leuven die eerder deze week plaats vond. Apetrots op wat we sinds de start van dit strategische project voor de regio bereikt hebben, en gesterkt door de energie op deze Trefdag dat we op deze weg moeten doorgaan.

Meer dan 100 deelnemers (besturen, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen) verzamelden om zich - binnen een (soms wel heel) strakke tijdsspanne van een halve dag - te laten inspireren door boeiende sprekers uit binnen en buitenland.

Lees meer