Regionet Leuven

Oud-Heverlee wil landelijk karakter behouden


Oud-Heverlee bewaakt betaalbaar wonen en landelijk karakter met reglement op bijkomende wooneenheden en kavels

De onderhoudslast van wegen en alle  gemeenschapsvoorzieningen die bij verspreide bebouwing horen wegen op het gemeentelijk budget. Dit terwijl de meerwaarde van dergelijke ontwikkelingen terecht komt bij de eigenaars. De gemeente Oud-Heverlee pioniert met een gemeentelijk reglement, waarmee ze een deel van de meerwaarde afroomt. Deze belasting is gebaseerd op de vaststelling dat de gemeente zowel bij kleine als grote(re) projecten van verkaveling of bijkomende wooneenheden telkens bijkomende taken of dienstverlening moet realiseren, zoals de aanleg van groenvoorzieningen, riolering, wateropvang, afvalverwerking,…  

Het reglement voorziet een vrijstelling voor ontwikkelingen met minimaal 20% sociale huisvesting. Het reglement biedt dus ook de mogelijkheid om sociale huisvesting op private ontwikkelingen aan te zwengelen, en zo de betaalbaarheid van het wonen te stimuleren.
Het reglement is daarnaast een manier om een rem te zetten op de middelgrote verkavelingen en vastgoedontwikkelingen waarbij het landelijk karakter van de gemeente onder druk komt te staan.

https://www.oud-heverlee.be/belasting-bijkomende-wooneenheden-en-bouwpercelen  

  

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Kick-off Dorpenroute Leuven-Bertem-Tervuren

1 juli 2022

Iedereen enthousiast dat we tijdens de kick-off van dit deelproject "de dorpenroute" eindelijk nog eens fysiek rond een kaart ideeën, informatie en verwachtingen konden uitwisselen.

Lees meer
Nieuws

Inspiratie troef, op een geslaagde Trefdag.

1 juli 2022

Tevreden terugblik op onze eerste Trefdag Regionet Leuven die eerder deze week plaats vond. Apetrots op wat we sinds de start van dit strategische project voor de regio bereikt hebben, en gesterkt door de energie op deze Trefdag dat we op deze weg moeten doorgaan.

Meer dan 100 deelnemers (besturen, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen) verzamelden om zich - binnen een (soms wel heel) strakke tijdsspanne van een halve dag - te laten inspireren door boeiende sprekers uit binnen en buitenland.

Lees meer
Nieuws

Lees het tweede magazine Regionet Leuven

1 juli 2022

In de tweede editie van het Regionet Leuven magazine nemen we je mee in een aantal realisaties die uitvoering geven aan de regionale visie van Regionet Leuven. Het zijn deze vele verschillende projecten die samen een aantrekkelijk en duurzaam toekomstbeeld voor de regio Leuven vormgeven.

Lees meer