Regionet Leuven

Vier gebiedsagenda’s goedgekeurd


De stadsregio Leuven (stad Leuven en buurgemeenten), de gebiedscorridor Leuven-Diest, de gebiedscorridor Leuven-Tervuren-Brussel en de gebiedscorridor Leuven-Zaventem-Brussel, dat zijn de 4 deelruimten waarbinnen we momenteel voor Regionet Leuven samenwerken. De voorbije maanden legden we voor die deelruimtes beknopt de gezamenlijke visie en ambities vast. Die vertaalden we in een gebiedsagenda waarin concrete acties zijn opgenomen.

In maart 2021 werden die vier gebiedsagenda’s goedgekeurd door de 13 betrokken colleges van burgemeester en schepenen, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven.

De gebiedsagenda’s zijn een leidraad waarmee de gemeenten de volgende twee jaren in het kader van het strategisch project Regionet Leuven samenwerken. Zo willen we tot gezamenlijke afspraken komen of gezamenlijke voorstellen in bovenlokale processen inbrengen. Dit zou moeten leiden tot de opmaak van een gedragen gebiedsprogramma  per deelruimte, dat vastlegt welke acties door wie en met welke middelen kunnen worden uitgevoerd.

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Kick-off Dorpenroute Leuven-Bertem-Tervuren

1 juli 2022

Iedereen enthousiast dat we tijdens de kick-off van dit deelproject "de dorpenroute" eindelijk nog eens fysiek rond een kaart ideeën, informatie en verwachtingen konden uitwisselen.

Lees meer
Nieuws

Inspiratie troef, op een geslaagde Trefdag.

1 juli 2022

Tevreden terugblik op onze eerste Trefdag Regionet Leuven die eerder deze week plaats vond. Apetrots op wat we sinds de start van dit strategische project voor de regio bereikt hebben, en gesterkt door de energie op deze Trefdag dat we op deze weg moeten doorgaan.

Meer dan 100 deelnemers (besturen, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen) verzamelden om zich - binnen een (soms wel heel) strakke tijdsspanne van een halve dag - te laten inspireren door boeiende sprekers uit binnen en buitenland.

Lees meer
Nieuws

Lees het tweede magazine Regionet Leuven

1 juli 2022

In de tweede editie van het Regionet Leuven magazine nemen we je mee in een aantal realisaties die uitvoering geven aan de regionale visie van Regionet Leuven. Het zijn deze vele verschillende projecten die samen een aantrekkelijk en duurzaam toekomstbeeld voor de regio Leuven vormgeven.

Lees meer