Regionet Leuven

Vier gebiedsagenda’s goedgekeurd


De stadsregio Leuven (stad Leuven en buurgemeenten), de gebiedscorridor Leuven-Diest, de gebiedscorridor Leuven-Tervuren-Brussel en de gebiedscorridor Leuven-Zaventem-Brussel, dat zijn de 4 deelruimten waarbinnen we momenteel voor Regionet Leuven samenwerken. De voorbije maanden legden we voor die deelruimtes beknopt de gezamenlijke visie en ambities vast. Die vertaalden we in een gebiedsagenda waarin concrete acties zijn opgenomen.

In maart 2021 werden die vier gebiedsagenda’s goedgekeurd door de 13 betrokken colleges van burgemeester en schepenen, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven.

De gebiedsagenda’s zijn een leidraad waarmee de gemeenten de volgende twee jaren in het kader van het strategisch project Regionet Leuven samenwerken. Zo willen we tot gezamenlijke afspraken komen of gezamenlijke voorstellen in bovenlokale processen inbrengen. Dit zou moeten leiden tot de opmaak van een gedragen gebiedsprogramma  per deelruimte, dat vastlegt welke acties door wie en met welke middelen kunnen worden uitgevoerd.

Recente nieuwsberichten


Nieuws Regionet Leuven

Eerste fase Kop van Kessel-Lo gaat van start

21 maart 2024 Lees meer
Nieuws

Holsbeek lanceert RUP Woongebieden buiten de dorpskernen

17 april 2023

Gemeente Holsbeek lanceert op 11 april de startnota voor het RUP Woongebieden buiten de dorpskernen. Daarmee bijt ze de spits af van een intergemeentelijk traject met Herent, Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge.

Lees meer
Nieuws

Lees het derde magazine Regionet Leuven

31 januari 2023

In dit magazine blikken we terug op een geslaagde Trefdag, gaan dieper in op enkele fietsdossiers die Regionet Leuven uitwerkt en maken we de link met het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant.

Lees meer