Regionet Leuven

Vier gebiedsagenda’s goedgekeurd


De stadsregio Leuven (stad Leuven en buurgemeenten), de gebiedscorridor Leuven-Diest, de gebiedscorridor Leuven-Tervuren-Brussel en de gebiedscorridor Leuven-Zaventem-Brussel, dat zijn de 4 deelruimten waarbinnen we momenteel voor Regionet Leuven samenwerken. De voorbije maanden legden we voor die deelruimtes beknopt de gezamenlijke visie en ambities vast. Die vertaalden we in een gebiedsagenda waarin concrete acties zijn opgenomen.

In maart 2021 werden die vier gebiedsagenda’s goedgekeurd door de 13 betrokken colleges van burgemeester en schepenen, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven.

De gebiedsagenda’s zijn een leidraad waarmee de gemeenten de volgende twee jaren in het kader van het strategisch project Regionet Leuven samenwerken. Zo willen we tot gezamenlijke afspraken komen of gezamenlijke voorstellen in bovenlokale processen inbrengen. Dit zou moeten leiden tot de opmaak van een gedragen gebiedsprogramma  per deelruimte, dat vastlegt welke acties door wie en met welke middelen kunnen worden uitgevoerd.

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Eerste editie Magazine Regionet Leuven

6 september 2021 Lees meer
Nieuws

Ambitiekader Regionet Leuven goedgekeurd!

12 mei 2021

Ambitiekader Regionet Leuven goedgekeurd!

Lees meer
Pers

Regionet Leuven in de kijker in nieuwe MAG.Vlaams-Brabant

11 maart 2021 Lees meer