Regionet Leuven

Werelddag van de Stedenbouw denkt mee over de bouwshift 


Vlaanderen rekent op de lokale besturen om mee de bouwshift te realiseren. Met Regionet Leuven tekenen we een ambitieuze en haalbare strategie uit waarin visie, instrumenten en acties slim aan elkaar zijn gekoppeld. De jaarlijkse werelddag van de stedenbouw van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning is dit jaar gewijd aan dit thema. De resultaten van de studie ‘Proeftuin BRV Vlaams-Brabant’ die in het kader van Regionet Leuven werd uitgewerkt, worden hier voorgesteld. De studie biedt voor gemeenten een helder overzicht van de potentieel interessante instrumenten voor het voeren van de bouwshift en een kernversterkend beleid. Het gaat om instrumenten die voorkomen dat het actueel aanbod aan bebouwbare, maar slecht gelegen gronden alsnog ontwikkeld worden, maar ook instrumenten die toelaten dat op goed ontsloten locaties ontwikkelingskansen versterkt worden. De werelddag gaat door op 19 november 2020. 

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Eerste editie Magazine Regionet Leuven

6 september 2021 Lees meer
Nieuws

Vier gebiedsagenda’s goedgekeurd

12 mei 2021 Lees meer
Nieuws

Ambitiekader Regionet Leuven goedgekeurd!

12 mei 2021

Ambitiekader Regionet Leuven goedgekeurd!

Lees meer