Regionet Leuven

Werelddag van de Stedenbouw denkt mee over de bouwshift 


Vlaanderen rekent op de lokale besturen om mee de bouwshift te realiseren. Met Regionet Leuven tekenen we een ambitieuze en haalbare strategie uit waarin visie, instrumenten en acties slim aan elkaar zijn gekoppeld. De jaarlijkse werelddag van de stedenbouw van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning is dit jaar gewijd aan dit thema. De resultaten van de studie ‘Proeftuin BRV Vlaams-Brabant’ die in het kader van Regionet Leuven werd uitgewerkt, worden hier voorgesteld. De studie biedt voor gemeenten een helder overzicht van de potentieel interessante instrumenten voor het voeren van de bouwshift en een kernversterkend beleid. Het gaat om instrumenten die voorkomen dat het actueel aanbod aan bebouwbare, maar slecht gelegen gronden alsnog ontwikkeld worden, maar ook instrumenten die toelaten dat op goed ontsloten locaties ontwikkelingskansen versterkt worden. De werelddag gaat door op 19 november 2020. 

Recente nieuwsberichten


Nieuws

Kick-off Dorpenroute Leuven-Bertem-Tervuren

1 juli 2022

Iedereen enthousiast dat we tijdens de kick-off van dit deelproject "de dorpenroute" eindelijk nog eens fysiek rond een kaart ideeën, informatie en verwachtingen konden uitwisselen.

Lees meer
Nieuws

Inspiratie troef, op een geslaagde Trefdag.

1 juli 2022

Tevreden terugblik op onze eerste Trefdag Regionet Leuven die eerder deze week plaats vond. Apetrots op wat we sinds de start van dit strategische project voor de regio bereikt hebben, en gesterkt door de energie op deze Trefdag dat we op deze weg moeten doorgaan.

Meer dan 100 deelnemers (besturen, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen) verzamelden om zich - binnen een (soms wel heel) strakke tijdsspanne van een halve dag - te laten inspireren door boeiende sprekers uit binnen en buitenland.

Lees meer
Nieuws

Lees het tweede magazine Regionet Leuven

1 juli 2022

In de tweede editie van het Regionet Leuven magazine nemen we je mee in een aantal realisaties die uitvoering geven aan de regionale visie van Regionet Leuven. Het zijn deze vele verschillende projecten die samen een aantrekkelijk en duurzaam toekomstbeeld voor de regio Leuven vormgeven.

Lees meer